Plošiny na parkovanie pre vozidlá

Okrem výroby toční sa venujeme aj iným riešeniam, ako znásobiť počet parkovacích miest na existujúcich plochách. Vyrábame aj plošiny na parkovanie. Ďalší parkovací systém od našej firmy je vrstvová plošina VP02. Ide o dve parkovacie plošiny vzájomne spojené, ktoré sa spoločne pohybujú.

Vrstvová parkovacia plošina VP02 bola navrhnutá tak, aby nebol problém s parkovaním dvoch vozidiel na jednom mieste a v prípade potreby je každý automobil pripravený na jazdu do jednej minúty.

Na jednom parkovacom mieste vznikne miesto na dve vozidlá. Na montáž takejto plošiny je potrebná veľká jama, kde sa plošina zasúva do potrebnej hlbky.

Plošina na parkovanie VP01 je zariadenie na parkovanie dvoch vozidiel na jednom mieste. Ide o jednu parkovaciu plošinu, ktorá sa pohybuje smerom hore a zdvihne vozidlo nad úroveň spodného parkovacieho miesta. Tento typ plošiny je ekonomicky výhodnejší ako plošina VP02, ale vyparkovanie vrchného vozidla je závislé od vozidla naspodu. Nosnosť plošiny je štandartne 2500kg. Čas zdvihu cca 50sek, čas spustenia cca 25sek.

Všetky naše zariadenia vynikajú vysokou kvalitou a bezpečnosťou. Pre prípad núdze sa dá každé zariadenie zastaviť tlačidlom STOP, ktoré slúži ako bezpečnostný prvok. Bezpečnosť je pri výrobe a používaní všetkých produktov prvoradá.

Ovládanie plošín je riešené cez ovládací panel stacionárny, na požiadanie môže byť ovládanie zaistené kľúčom proti nedovolenému ovládaniu a používaniu plošín.